۰۴ شهریور

صعود تیم کوهنوردی کارگزاری بانک پاسارگاد (شروین ابراهیمی ، مجتبی شهبازی) به قله دماوند جبهه شمالی ارتفاع۵۶۱۰ متر مرداد۹۶

صعود تیم کوهنوردی کارگزاری بانک پاسارگاد (شروین ابراهیمی ، مجتبی شهبازی) به قله دماوند جبهه شمالی ارتفاع۵۶۱۰ متر مرداد۹۶