۲۱ فروردین

صعود تیم کوهنوردی کارگزاری بانک پاسارگاد (شروین ابراهیمی ) به کمپ قله مردیهیمال (۴۶۰۰ متری) رشته کوه های هیمالیا فروردین ۹۷

صعود تیم کوهنوردی کارگزاری بانک پاسارگاد (شروین ابراهیمی ) به کمپ قله مردیهیمال (۴۶۰۰ متری) رشته کوه های هیمالیا فروردین ۹۷