مکانیزم دریافت هزینه‌ها از مشتریان سبد‌گردانی چگونه است؟

در سبدگردانی برخلاف صندوق سرمایه‌گذاری، بابت ارکان از سرمایه‌گذاران هزینه‌ای دریافت نمی‌شود. به عبارت دیگر، هزینه‌های امین، حسابرس، نرم افزار و سایر هزینه‌های مدیریت دارایی‌ها که در صندوق‌ها از سرمایه‌گذار طلب می‌شود، بر عهده شرکت سبدگردان بوده و فقط کارمزد سبدگردانی از مشتری اخذ می‌شود. میزان کارمزد مطابق مقررات و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و قرارداد منعقده با مشتریان محاسبه می‌گردد. فرمول پیشنهادی محاسبه کارمزد معمولاً مبتنی بر عملکرد است. این روش مبتنی بر اخذ یک کارمزد ثابت اندک از بابت مدیریت سبد و اخذ کارمزد متغیر متناسب با منافع مشتری، به شرط عبور از یک نرخ توافقی سود است. این روش بر جذابیت سبدگردانی می‌افزاید؛ زیرا سرمایه‌گذار، تحمل هزینه متناسب با سود عاید شده را منطقی‌تر از پرداخت هزینه ثابت می‌داند.