معرفی سبدگردانی و مدیریت پرتفوی سهام

مفهوم سبدگردانی اختصاصی به این معناست که برای هر فردی متناسب با ویژگی‌های فردی وی سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. در فرآیند سبدگردانی، فرد خبره در امر سرمایه‌گذاری؛ بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند. همچنین، با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری نظیر شرایط اقتصادی- سیاسی و متغیرهای مهمی ‌مانند نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری و قیمت ارز، چشم‌انداز صنعت، محیط فعالیت هر بنگاه اقتصادی، قیمت کالاها در بورس‌های مختلف کالایی و سنجش وضعیت عملکرد شرکت‌ها با بررسی و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها و عوامل تأثیرگذار دیگر، تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر اتخاذ می‌شود. سبدگردان فعالیت خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار را در قالب کد معاملاتی مختص صاحب سبد و از طریق شرکت‌های کارگزاری انجام می‌دهد. علاوه بر سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت سبدگردانی، همواره یک مؤسسه حسابرسی مورد اعتماد بورس به عنوان امین، بر فعالیت‌های سبدگردانی و تطبیق آن با قوانین مربوطه نظارت دارد.
 
 

تفاوت سبد‌گردانی با سرمایه‌گذاری در صندوق

در فرآیند سبدگردانی برای هر یک از سرمایه‌گذاران، به صورت جداگانه سبدی تشکیل می‌شود که ترکیب آن با توجه به سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار تعیین می‌شود. این یک تفاوت مهم در سبدگردانی است و سرمایه‌گذار در این حالت، مالکیت مستقیم بر دارایی‌های سبد خود را دارا است، اما در صندوق‌ها این مالکیت مشاع است. در برخی موارد این مسأله می‌تواند مزیت بسیار مهمی ‌برای سرمایه‌گذاران باشد. از طرف دیگر، در صندوق‌ها، سرمایه‌گذار به صورت مستقیم اختیار اعمال نظر در ترکیب دارایی‌های صندوق را ندارد. از این بعد، سبدگردانی ساختاری منسجم‌تر، دقیق‌تر و در عین حال منعطف‌تر و منصفانه‌تر با در نظر گرفتن خصوصیات فردی مشتری را به وی پیشنهاد می‌دهد.
بنابراین، با توجه به ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی اختصاصی سرمایه‌گذاران با سرمایه کمتر به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌‌گذاران با سرمایه‌های کلان درسبدهای اختصاصی جذب می‌شوند.

فواید سبدگردانی چیست؟

  • به‌کار‌گیری اصول و روش‌های نوین علمی مدیریت دارایی،
  • استفاده از تخصص و دانش نیروی با تجربه در حوزه سرمایه‌گذاری،
  • مدیریت متناسب با ریسک‌پذیری هر سرمایه‌گذار و درجه نقدشوندگی،
  • قابلیت اطمینان بالا از عدم سوء ‌مدیریت وجوه با وجود ارکان نظارتی.