مزایای معاملات برخط آتی:

  • سرعت و اطمینان بیشتر سرمایه‌گذار هنگام سفارش‌گذاری با توجه به انجام این کار توسط خود سرمایه‌گذار،
  • سرمایه‌گذاران می‌توانند موقعیت‌های باز، سفارش‌ها و صورتحساب خود را به صورت لحظه‌ای مشاهده کنند،
  • دسترسی سریع به اطلاعات و اخبار بازار،
  • محیط کاربر پسند و قابل تنظیم با خواسته‌های کار،
  • سرعت و اطمینان بیشتر سرمایه‌گذار هنگام سفارش‌گذاری با توجه به انجام این کار توسط خود سرمایه‌گذار،
  • سرمایه‌گذاران می‌توانند موقعیت‌های باز، سفارش‌ها و صورتحساب خود را به صورت لحظه‌ای مشاهده کنند،
  • سرمایه‌گذاران ‌می‌توانند ریز محاسبات و کارمزدهای کسر شده مربوط به معاملات انجام شده خود را مشاهده کنند،
  • دسترسی سریع به اطلاعات و اخبار بازار،
  • محیط کاربر پسند و قابل تنظیم با خواسته‌های کار.