معرفی تامین مالی

تامین مالی یا فاینانس در ادبیات مالی به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن مدیران شرکت برای فراهم کردن منابع مالی لازم برای فعالیت‌های یک شرکت یا یک پروژه با استفاده از ابزارهای تامین مالی اقدام به جمع‌آوری منابع مالی می‌کنند. شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد نیز با هدف حضور موثر در فعالیت‌های خدمات مشاوره پذیرش و عرضه، واحد تامین مالی تحت عنوان واحدی مستقل و منسجم از دی ماه سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را تاسیس نمود.

الف) خدمات مشاوره پذیرش

۱- ارائه خدمات به منظور پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های متقاضی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران،
۲- ارائه خدمات مربوط به عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سوم فرابورس ایران بدون نیاز به پذیرش.

ب) خدمات مشاوره عرضه

۱- خدمات تامین مالی
  • انجام کلیه خدمات مربوط به تاسیس شرکت‌های سهامی عام،
  • انجام کلیه خدمات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌ها،
  • انجام کلیه خدمات مربوط به انتشار اوراق بهادار مبتنی بر بدهی.
۲- خدمات ارزیابی اقتصادی طرح‌های سرمایه گذاری
  • انجام مطالعات مالی و اقتصادی مربوط به طرح‌های سرمایه‌ای،
  • تهیه گزارش مطالعات امکان‌سنجی(Feasibility Study) و تهیه گزارش برنامه کسب و کار (Business Plan)،
  • ارائه پیشنهاد در خصوص تامین مالی طرح با رویکرد بهینه‌سازی ساختار سرمایه.
۳- خدمات مالی و ارزش‌گذاری
  • ارائه مشاوره در خصوص انواع روش‌های تامین مالی با توجه به ساختار سرمایه، وضعیت عملکرد و سودآوری شرکت‌ها،
  • تهیه گزارشات قیمت‌گذاری و ارزشیابی سهام شرکت‌ها،
  • تهیه گزارشات مربوط به ادغام و تملیک شرکت‌ها.