ردیف عنوان شرکت نوع قرارداد
۱ شرکت بازرگانی شاهد مشاوره پذیرش در فرابورس
۲ شرکت لیزینگ ماشین‌آلات و تجهیزات پاسارگاد مشاوره پذیرش در فرابورس
۳ شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد مشاوره پذیرش در فرابورس
۴ شرکت تدبیرگران پاسارگاد مشاوره پذیرش در فرابورس
۵ شرکت پالایش نفت شیراز مشاوره پذیرش در فرابورس
۶ شرکت پالایش نفت تهران مشاوره پذیرش در فرابورس
۷ شرکت بیمه پاسارگاد مشاوره پذیرش در فرابورس
۸ شرکت بیمه اتکایی ایرانیان مشاوره پذیرش در فرابورس
۹ شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه مشاوره پذیرش در فرابورس
۱۰ شرکت مهندسی و ساخت فرآوری صنایع معدنی مفرغ ساز مشاوره پذیرش در فرابورس
۱۱ شرکت آریاناران مشاوره پذیرش در فرابورس
۱۲ شرکت سرمایه گذاری دینا مشاوره پذیرش در فرابورس
۱۳ شرکت گروه صنعتی پاکشو مشاوره پذیرش در بورس
۱۴ شرکت فولاد کاوه جنوب کیش مشاوره پذیرش در بورس
۱۵ شرکت ذوب و نورد فولاد زرفام مشاوره پذیرش در فرابورس
۱۶ شرکت توسعه حمل ونقل بین المللی پارسیان مشاوره پذیرش در فرابورس
۱۷ شرکت فن آوا کارت مشاوره پذیرش در فرابورس
۱۸ شرکت پتروشیمی تبریز مشاوره پذیرش در فرابورس
۱۹ شرکت بانک پاسارگاد مشاوره عرضه
۲۰ شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد مشاوره عرضه
۲۱ شرکت پارس آریان مشاوره عرضه
۲۲ شرکت مادر تخصصی معادن و صنایع معدنی خاورمیانه مشاوره عرضه
۲۳ شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه مشاوره عرضه
۲۴ شرکت سرمایه گذاری آب و برق صبا مشاوره عرضه
۲۵ شرکت گروه صنعتی پاکشو مشاوره عرضه
۲۶ شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا مشاوره عرضه(افزایش سرمایه)
۲۷ شرکت نفت بهران مشاوره عرضه(افزایش سرمایه)
۲۸ شرکت سرمایه‌گذاری سعدی مشاوره عرضه(افزایش سرمایه)
۲۹ شرکت سرمایه‌گذاری شاهد مشاوره عرضه(افزایش سرمایه)
۳۰ شرکت صنعتی بهشهر مشاور عرضه(افزایش سرمایه)
۳۱ شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه مشاوره عرضه (افزایش سرمایه و اوراق مشارکت)