کالاهای قابل پذیرش در بورس انرژی

برق انواع نفت خام انواع نفت سفید
نفت کوره و مازوت انواع گازهای طبیعی کلیه میعانات گازی
انواع گازوئیل انواع نفتا انواع بنزین
انواع سوخت جت هیدروژن گاز مایع
انواع زغال سنگ و زغال چوب قطران کلیه حلال ها
متانول اتانول آیزوفید ها
اکستراکت انواع برش های سنگین انواع لایت اند (Light End)

لازم به ذکر است در مورد سایر کالاهایی که در آینده جهت پذیرش در هریک از بورس‌ها مطرح می گردند ملاک تصمیم‌گیری ماهیت ذاتی کالا می‌باشد و در صورتی که کالا‌های مورد بررسی ماهیت انرژی داشته باشند در بورس انرژی معامله خواهند شد.

قراردادهای قابل معامله در بورس انرژی :

تمامی داد و ستد ها در بورس انرژی در قالب ۵ نوع قراردادهای استاندارد شده انجام می گیرد:


۱-قرارداد نقدی

قراردادی است که براساس آن، پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای انجام می‌شود.

۲- قرارداد سلف

قراردادی است که براساس آن، کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می‌گردد.

۳- قرارداد نسیه

قراردادی است که براساس آن، کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسید و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می‌گردد.

۴- قرارداد آتی

قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می‌کنند، بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به ‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند.

۵- قرارداد سلف استاندارد

قراردادی است که بر اساس آن عرضه‌کننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم نماید. خریدار می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد موضوع مواد ۲ و ۳ دستورالعمل اجرایی معاملات سلف استاندارد، به فروش رساند. قرارداد مذکور نیز در این دستورالعمل به اختصار قرارداد سلف استاندارد نامیده می‌شود.