آغاز عملیات خرید کالا از طریق بورس کالا

 • مراجعه به کارگزاری

  ۱-مراجعه به کارگزاری، ارائه مدارک و تکمیل فرمهای مورد نیاز و اخذ کد بورس

 • افتتاح حساب

  ۲-افتتاح حساب وکالتی در بانک طرف قرارداد با بورس

 • اطلاع از لیست کالاها

  ۳- اطلاع از لیست کالاهای عرضه شده در بورس

 • تکمیل فرم

  ۴- تکمیل فرم سفارش خرید کالا نزد کارگزار

 • واریز حداقل سپرده

  ۵- واریز حداقل سپرده بابت تضمین معامله

 • خرید کالا

  ۶- ارسال دستور خرید کالا توسط کارگزار به تالار معاملات

 • انجام معامله

  ۷- انجام معامله عودت مبلغ

انجام معامله؟ خیر

 • عودت مبلغ

  عودت مبلغ واریزی مشتری بابت حداقل سپرده تضمین معامله

انجام معامله؟ بله

 • ارسال صورتحساب

  ۱- ارسال صورتحساب معامله توسط کارگزار جهت مشتری

 • واریز مابقی مبلغ

  ۲- واریز مابقی مبلغ معامله توسط مشتری به حساب اعلام شده از سوی کارگزار

 • ارسال مدارک

  ۳- ارسال مدارک معامله به کارگزار فروشنده از طرف کارگزار خریدار

 • پیگیری اخذ حواله

  ۴- پیگیری اخذ حواله انبار از کارگزار فروشنده و تحویل به مشتری

 • خاتمه عملیات

  ۵- خاتمه عملیات خرید کالا