۱۱ آبان

بررسی بنیادی شکربن

شرکت کربن ایران در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۵۱ تاسیس شد و به ثبت رسید. در سال ۱۳۷۳ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و سهم در اسفند ماه همان سال در بورس پذیرفته شد. کارخانه در اهواز ناحیه صنعتی کارون جنب لوله سازی شرکت نفت قرار دارد. ادامه مطلب را در لینک زیر […]

۱۶ مهر

تحلیل بنیادی “شغدیر”

شرکت بازرگانی فرآورد کارون جنوب در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۷۸ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۷۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. در سال ۱۳۸۰ نام شرکت به پتروشیمی غدیر تغییر کرد و در سال ۱۳۹۲ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. در حال حاضر شرکت […]

۱۴ مهر

تحلیل بنیادی سفانو

شرکت سیمان فارس تو (سهامی عام) در تاریخ ۱۱/۰۹/۱۳۶۹ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در سال ۱۳۷۸ مرکز اصلی شرکت به شهرستان شیراز انتقال یافت. نوع شرکت در تیر ماه ۱۳۸۲ از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و در سال ۱۳۸۸ شرکت در بورس اوراق بهادار […]

۳۱ شهریور

بررسی بنیادی و محاسبه NAV وامید

شرکت سرمایه گذاری امید با اخذ مجوز شماره ۱۰۲۶ مورخ ۲۹/۰۹/۸۰ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران بصورت سهامی خاص تاسیس و در سال ۱۳۸۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر […]

۲۰ شهریور

بررسی بنیادی شرکت شیشه همدان

شرکت شیشه همدان (سهامی عام) در سال ۱۳۵۴ با مشارکت بانک صنعت و معدن (بانک اعتبارات صنعتی سابق) به صورت شرکت سهامی عام تحت شماره ۵۸۷ مورخه ۱۱/۲/۱۳۵۴ در همدان تاسیس شد و با همت متخصصین و مهندسین ایرانی در سال ۱۳۶۱  با ظرفیت ۴۰،۰۰۰ تن در سال مورد بهره‌برداری قرار گرفت. همچنین واحد ۲ […]