۳۰ مرداد

تحلیل بنیادی “پکویر”

شرکت کویر تایر در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۶۶ با نام لاستیک سازی بیرجند با شخصیت حقوقی سهامی خاص تأسیس شده و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. متعاقباً نام شرکت بر اساس تصمیم مجمع فوق العاده مورخ ۵/۶/۱۳۶۷ به کویر تایر تغییر یافت. موضوع فعالیت شرکت احداث هرگونه کارخانه در زمینه […]

۲۵ تیر

بررسی بنیادی شرکت صنعتی بهشهر

شرکت صنعتی بهشهر در تاریخ ۱۳۳۰/۱/۱۹ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و در تاریخ ۱۳۳۰/۲/۱ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران تحت نام شرکت سهامی پنبه پاک کنی بهشهر به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۸ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ در بورس اوراق […]

۲۵ تیر

بررسی بنیادی غمارگ

شرکت مارگارین در تاریخ ۱۲ دیماه ۱۳۳۲ با نام شرکت مارگارین تأسیس و تحت شماره ۴۲۰۴ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید. شرکت در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۵۵ به موجب تصویب مجمع عمومی فوق العاده از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۳ تعداد ۲۸۷،۶۳۷،۸۰۰ سهم معادل ۹/۷۹ درصد از سهام این […]