۱۲ بهمن

بررسی بنیادی لیزینگ رایان سایپا

معرفی اجمالی شرکت در سال۱۳۷۶ با نام شرکت «تولید قطعات برقی خودرو سایه‌رو» وبا سرمایه ۱۰۰۰٫۰۰۰ریال در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. شرکت در سال‌های۱۳۷۷ و ۱۳۷۸به ترتیب به نام‌های «تولید لوازم برقی سایپا» و «شرکت رایان سایپا» تغییر نام داده است. در سال۱۳۸۳ نوع شرکت از سهامی خاص به […]

۱۱ بهمن

بررسی بنیادی بانک دی

معرفی شرکت: بانک دی به موجب مجوزهای مورخ ۸۷/۱۲/۲۶ و ۸۹/۲/۱۵ صادره توسط بانک مرکزی و مجوز مورخ ۸۸/۹/۳۰ صادره از بورس اوراق بهادار نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت شده است. مجوز فعالیت بانک در تاریخ ۸۹/۲/۲۸ از سوی بانک مرکزی صادر شده است. شرکت در تاریخ ۹۰/۲/۱۴ در فرابورس […]

۰۴ بهمن

بمپنا و پتانسیل های سیکل ترکیبی

معرفی شرکت شرکت تولید برق عسلویه مپنا به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافته است و در حال حاضر شرکت جز واحد […]

۰۳ بهمن

بمپنا و پتانسیل های سیکل ترکیبی

معرفی شرکت شرکت تولید برق عسلویه مپنا به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافته است و در حال حاضر شرکت جز واحد […]