۲۸ فروردین

تحلیل بنیادی “فملی”

در سال ۱۳۵۱ دولت اقدام به تأسیس ” شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان” نموده و در تاریخ ۷/۶/۱۳۵۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسانید. در سال ۱۳۵۵ با اصلاح قانون تشکیل شرکت و تغییر پاره ای از مفاد اساسنامه نام شرکت به ” ملی صنایع مس ایران” تغییر نموده […]

۲۲ اسفند

تحلیل بنیادی قصفها

شرکت قند اصفهان در سال ۱۳۳۷ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و از مهر ماه ۱۳۴۰ شروع به بهره برداری کرده است. در سال ۷۶ در بورس اورازق بهادار تهران پذیرفته شده و در حال حاضر جزو  واحد تجاری نهایی گروه بنیاد مستضعفان اسلامی است. شرکت در سال ۱۳۷۶ در بورس اوراق بهادار […]

۰۷ اسفند

نگاهی به “قند قزوین”

شرکت قند قزوین در تاریخ ۷/۴/۱۳۴۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید و در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۴۵ تحت مجوز صادره از وزارت صنایع و معادن با ظرفیت اسمی دوهزار تن مصرف روزانه چغندر شروع به بهره برداری کرده است. جهت افزایش ظرفیت به سه هزار تن در روز بر اساس مجوز سازمان […]

۰۵ اسفند

تحلیل بنیادی کالسیمین

شرکت کالسیمین (سهامی عام) در تاریخ ۴/۹/۱۳۴۳ به شماره ۹۵۷۳ در اداره ثبت شرکت‏های تهران بصورت شرکت سهامی خاص و با سرمایه ۵۰ میلیون ریال به ثبت رسید. در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۷۰ مرکز اصلی شرکت از تهران به زنجان تغییر یافت و تحت شماره ۱۷۶۲ در اداره ثبت شرکت‏های زنجان به ثبت رسید. شخصیت حقوقی شرکت […]

۱۶ بهمن

تحلیل “کچاد”

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خرداد ماه ۱۳۷۱ تحت شماره ۲۲۵۷ بصورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی یزد ثبت و با توجه به انتقال مرکز اصلی شرکت از یزذ به تهران تحت شماره ۱۴۵۸۵۷ در اداره ثبت شرکت‌های تهران نیز به ثبت رسید. شرکت در تاریخ ۷/۵/۸۲ به شرکت سهامی […]

۰۸ بهمن

بررسی بنیادی کگهر

به منظور تجهیز و اجرای عملیات استخراج آنومالی سنگ آهن شماره ۳ منطقه گل گهر با برآورد ذحیره سنگ آهن ۲۴۰ میلیون تن، واقع در جنوب غربی شهرستان سیرجان و فرآوری محصول به منظور ایجاد ارزش افزوده و همچنین ایجاد و استفاده از زمینه‌های مستعد جذب سرمایه گذاری بین المللی و داخلی، طرح موصوف مورد […]