۱۹ مرداد

صعود شاخص از سطح ۲میلیون واحد

به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری یکشنبه ۱۹مرداد۱۳۹۹، شاخص کل با ۴۴,۳۱۹واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۲,۰۷۸,۵۱۲واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۳۰۴,۷۹۱میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۱,۵۸۲واحد مثبت بود و به مقدار ۵۳۳,۴۴۰واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «فارس»، «فملی» و «شپنا» […]

۱۴ مرداد

درجا زدن شاخص در محدوده ۲ میلیون واحدی

به گزارش پاسارگاد تحلیل شاخص کل بورس در روز جاری؛ سه‌‌‌شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ با افزایش ۱,۶۹۸ واحدی به ارتفاع ۱,۹۹۵,۰۳۹ واحد و ارزش معاملات بورس و فرابورس به مبلغ ۳۳۹,۴۵۲ میلیارد ریال رسید. این در حالیست که شاخص هموزن نیز ۱,۷۴۰ واحد مثبت بود. بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس به ترتیب […]

۱۳ مرداد

حجم سنگین عرضه‌ها در بازار

به گزارش پاسارگاد تحلیل، شاخص کل بورس در روز جاری؛ دوشنبه ۱۳مرداد ۱۳۹۹، با کاهش ۱۸،۱۹۴واحدی به مقدار ۱،۹۳۳،۳۳۰واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۲۱۵،۸۷۴میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز ۹۹۸واحد منفی بود و به مقدار ۵۲۴،۱۶۵واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نماد «شستا»، همچنین بیشترین تاثیر […]

۱۲ مرداد

شاخص ۲ میلیون واحدی هم فتح شد

شاخص ۲ میلیون واحدی هم فتح شد

به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری یک شنبه ۱۲ مردادر۱۳۹۹، شاخص کل با ۴۹۸۷۰واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۲۰۱۱۴۹۲ واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۲۹۱,۱۷۵ میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۸۷۵۹ واحد رشد کرد و به مقدار ۵۲۶۸۸۶   واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس […]

۱۱ مرداد

آغاز هفته با رشد بازار

به گزارش پاسارگاد تحلیل، در روز جاری شنبه ۱۱مرداد۱۳۹۹، شاخص کل با ۵۷,۳۲۶واحد مثبت پایان یافت و به مقدار ۱,۹۶۱,۶۴۹واحد رسید و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۲۳۸,۲۴۶میلیارد ریال رسید. شاخص کل هم‌وزن ۱۰,۹۴۳واحد مثبت بود و به مقدار ۵۱۸,۱۳۵واحد رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای «شستا»، «فولاد» و «فارس» […]

۰۸ مرداد

آخر هفته نزولی

به گزارش پاسارگاد تحلیل شاخص کل بورس در روز جاری؛ چهار‌‌شنبه ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹ با کاهش ۳۶,۸۷۶ واحدی به ارتفاع ۱,۹۰۴,۳۱۶ واحد و ارزش معاملات بورس و فرابورس به مبلغ ۲۳۱,۱۷۱ میلیارد ریال رسید. این در حالیست که شاخص هموزن نیز ۲۰۷ واحد مثبت بود. بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس به ترتیب […]