۳۰ بهمن

ادامه روند منفی بازار

  به گزارش پاسارگاد تحلیل شاخص کل بورس در روز جاری با کاهش ۱۵۲ واحدی به ارتفاع ۹۸,۱۴۸ واحد و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۵,۵۱۸ میلیارد ریال رسید. این در حالیست که شاخص هم وزن امروز تنها ۱۸ واحد منفی بود. بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس نمادهای “فارس “و “تاپیکو” […]

۲۹ بهمن

بازار بی رمق و منفی!

  به گزارش پاسارگاد تحلیل شاخص کل بورس در روز جاری با کاهش ۱۲۹ واحدی به ارتفاع ۹۸,۳۰۰ واحد و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۴,۱۱۳ میلیارد ریال رسید. این در حالیست که شاخص هم وزن نیز امروز ۴۷ واحد منفی بود. بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس نمادهای “فولاد “و “فارس” […]

۲۸ بهمن

اول هفته کم رمق

  خلاصه بازار شاخص کل بورس، روز شنبه با افزایش ۴۱۴  واحدی به سطح ۸۱  واحد رسید. نماد های «کگل»، «فملب» و «خودرو» بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای «فولاد»، «وبملت» و «وغدیر» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. ارزش معاملات بالغ بر ۳۵۶۰ میلیارد ریال بود. نمادهای  شاخص فرا بورس، امروز با کاهش ۶٫۲  […]

۲۵ بهمن

رشد شاخص در سایه رشد مس

به گزارش پاسارگاد تحلیل شاخص کل بورس تهران در روز جاری با افزایش ۲۴۴ واحدی به ۹۸۳۴۷ واحد ومجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۵۲۶۴ میلیارد ریال رسید. بیشترین تاثیر مثبت را نمادهای “فملی” و “کگل” و بیشترین تاثیر منفی را نماد “رمپنا”  و”فولاد” بر شاخص کل بورس تهران داشتند. نمادهای “هرمز” و […]

۲۴ بهمن

رشد شاخص با گامهای لرزان

  آمار معاملات روز سه شنبه شاخص کل بورس، روز شنبه با رشد  ۱۷۸ واحدی به سطح ۹۸۱۰۳ واحد رسید. نماد های « شپنا »، « شبندر » و « فولاد » بیشترین تاثیر مثبت و نماد های « بفجر » و  «خساپا»  بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. شاخص کل فرابورس، روز شنبه […]