۲۹ اردیبهشت

بازار در روند صعودی

خلاصه بازار شاخص کل بورس، امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ با افزایش ۱۶۲  واحدی به سطح ۹۵۱۰۳  واحد رسید. نماد های «شبندر»، «فخوز» و «شپنا» بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای «همراه» و «وامید» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. ارزش معاملات بالغ بر ۱۸۴۵ میلیارد ریال بود. نمادهای  شاخص فرا بورس نیز امروز با […]

۲۶ اردیبهشت

آخر هفته متعادل

به گزارش پاسارگاد تحلیل شاخص کل بورس تهران در روز جاری با افزایش ۳۴ واحدی به۹۴۹۴۰  واحد ومجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۳۷۵۴ میلیارد ریال رسید. بیشترین تاثیر مثبت را نمادهای “مبین” و “کگل” و بیشترین تاثیر منفی را نمادهای “اخابر” و ” خساپا ” بر شاخص کل بورس تهران داشتند. نمادهای […]

۲۵ اردیبهشت

تداوم رشد بازار

  آمار معاملات روز سه شنبه شاخص کل بورس، روز سه شنبه با رشد ۲۰۲ واحدی به سطح ۹۴۹۰۶ واحد رسید. نماد های « خساپا »، « کگل » و « رانفور » بیشترین تاثیر مثبت و نماد های « سصفها » و  «تاپیکو»  بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. شاخص کل فرابورس، روز […]

۲۴ اردیبهشت

بازگشت امید به بازار

    گزارش ۲۴ اردیبهشت   به گزارش پاسارگاد تحلیل شاخص کل بورس در روز جاری با افزایش ۵۳۸ واحدی به ارتفاع۹۴۷۰۳واحد و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۴۰۲۸ میلیارد ریال رسید. این در حالیست که شاخص هم وزن نیز ۲۴۸ واحد مثبت بود. بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس نمادهای “فولاد”و […]

۲۳ اردیبهشت

ادامه حمایت‌ها از بازار

  به گزارش پاسارگاد تحلیل شاخص کل بورس در روز جاری با افزایش ۲۷۵ واحدی به ارتفاع ۹۴,۱۶۶ واحد و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۳,۴۸۵ میلیارد ریال رسید. این در حالیست که شاخص هم وزن هم ۱۹۶ واحد مثبت بود. بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس نمادهای “همراه”و “خساپا” داشتند. در […]

۲۲ اردیبهشت

بی اعتنایی مجدد بازار به ترامپ!!

خلاصه بازار شاخص کل بورس، امروز شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ با افزایش ۱۹۹  واحدی به سطح ۹۳۸۹۱  واحد رسید. نماد های «فخاس»، «کگل» و «جم» بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای «کچاد» و «فولاد» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. ارزش معاملات بالغ بر ۲۲۱۶ میلیارد ریال بود. نمادهای  شاخص فرا بورس نیز امروز با […]