۲۵ دی

بازگشت شاخص به کانال ۱۶۵هزار واحدی

به گزارش پاسارگاد تحلیل شاخص کل بورس تهران در روز جاری با افزایش ۷۴۹ واحدی به ۱۶۵۴۴۵ واحد ومجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۲۳۴۴ میلیارد ریال رسید. بیشترین تاثیر مثبت را نمادهای “شپنا” و “فولاد” و بیشترین تاثیر منفی را نمادهای “وبملت” و “جم” بر شاخص کل بورس تهران داشتند. نمادهای “هرمز” […]

۲۴ دی

بازار در انتظار گزارشات ۹ ماهه!

  به گزارش پاسارگاد تحلیل شاخص کل بورس در روز جاری با افزایش ۲۰۳ واحدی به ارتفاع ۱۶۴,۶۹۶واحد و ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۰,۷۷۴ میلیارد ریال رسید. این در حالیست که شاخص هم وزن نیز ۱۸۰ واحد مثبت بود. بیشترین تاثیر مثبت و منفی را بر شاخص بورس به ترتیب نمادهای “فولاد”و […]

۲۳ دی

روز سبز خودرویی ها

    به گزارش پاسارگاد تحلیل شاخص کل بورس در روز جاری کاهش۴۳۶ واحدی به ارتفاع ۱۶۴۴۳۹واحد و ارزش معاملات بورس به رقم ۴۴۷۳ میلیارد ریال رسید، این در حالیست که شاخص هم وزن نیز ۱۷۷  واحد مثبت بود. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نماد “خساپا”و”فولاد” و بیشترین تاثیر منفی را نماد های […]

۲۲ دی

اول هفته متعادل

  خلاصه بازار شاخص کل بورس، امروز شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ با افزایش ۱۰۰ واحدی به سطح ۱۶۴۹۲۹ واحد رسید. نمادهای «حکشتی»، «کچاد» و «اخابر» بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای «تاپیکو»، «وبملت» و «مبین» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. ارزش معاملات بالغ بر ۳۸۳۵ میلیارد ریال بود.  شاخص فرا بورس نیز امروز با کاهش ۲٫۸ […]

۱۹ دی

چشم انتظاری بازار برای ۹ ماهه ها

  شاخص کل بورس تهران در روز چهارشنبه با افزایش ۸۶۲ واحدی به سطح ۱۶۴،۸۲۹ رسید،  همچنین شاخص کل هم وزن نیز افزایش ۱۷۹ واحدی را تجربه کرد. ارزش کل معاملات بورس تهران نیز ۴۴۳ میلیارد تومان بود که امید میرود در هفته آتی شاهد افزایش ارزش معاملات باشیم. بیشترین تاثیر مثبت به ترتیب توسط نماد […]

۱۸ دی

رشد بازار در سایه نفت!

به گزارش پاسارگاد تحلیل شاخص کل بورس تهران در روز جاری با افزایش ۱۶۴۳ واحدی به ۱۶۳۹۶۷ واحد ومجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس به رقم ۱۰۰۶۸ میلیارد ریال رسید. بیشترین تاثیر مثبت را نمادهای “پارس” و “فولاد” و بیشترین تاثیر منفی را نمادهای “وبملت” و “وبصادر” بر شاخص کل بورس تهران داشتند. نمادهای “زاگرس” […]