۲۸ اسفند

مجمع شرکت سرمایه گذاری پارس آریان

مجمع «آریان» برگزار شد مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان برای سال منتهی به ۳۰اسفند۱۳۹۵برگزار شد. مجمع، «آریان» ، مجمع عمومی عادی سالانه ، شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به گزارش پاسارگاد تحلیل، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان برای سال منتهی به ۳۰اسفند۱۳۹۵برگزار شد. در این جلسه امین […]

۲۶ اسفند

مجمع سشمال

به گزارش پاسارگاد تحلیل، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان شمال برای تصویب صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۶برگزار شد. در این جلسه فاطمی به‌عنوان رییس مجمع انتخاب شد. در ابتدا صفریان؛ مدیرعامل شرکت به ارایه گزارش فعالیت یکساله هیات مدیره پرداخت و گفت: «سشمال» در سال مالی ۹۶ اولین شرکتی است که فروش […]

۲۱ اسفند

مجمع مدیریت انرژی امید تابان هور

به گزارش پاسارگاد تحلیل، مجمع عمومی عادی سالانه مدیریت انرژی امید تابان هوربرای تصویب صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۶برگزار شد. در این جلسه آخوندی، به‌عنوان رییس مجمع انتخاب شد. در ابتدا تقی زاده؛ مدیرعامل شرکت به ارایه گزارش فعالیت یکساله هیات مدیره پرداخت و گفت: طی سال ۹۶، شرکت افزایش سرمایه داده […]

۱۹ اسفند

مجمع بانک دی

به گزارش پاسارگاد تحلیل، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵ برگزار شد. در ابتدا قربانی؛ گزارش هیات مدیره را به مجمع ارایه کرد و گفت: مدیرعامل و اعضای هیات مدیره جدید بانک از تیر ماه سال جاری آغاز به کار کرده و بانک دی قبل از این به […]

۱۵ اسفند

مجمع شپاکسا

به گزارش پاسارگاد تحلیل، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پاکسان برای تصویب صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۶برگزار شد. در این جلسه اسامه آیت اللهی، به‌عنوان رییس مجمع انتخاب شد. در ابتدا صفوی نژاد؛ مدیرعامل شرکت به ارایه گزارش فعالیت یکساله هیات مدیره پرداخت و گفت: شرکت پاکسان در سال مالی ۹۶ به […]

۱۳ اسفند

مجمع ساینا

به گزارش پاسارگاد تحلیل، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنایع بهداشتی ساینا برای تصویب صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۶برگزار شد. در این جلسه اسامه آیت اللهی  به‌عنوان رییس مجمع انتخاب شد. در ابتدا یزدان کرمی؛ مدیرعامل شرکت به ارایه گزارش فعالیت یکساله هیات مدیره پرداخت و گفت: شرکت صنایع بهداشتی ساینا در […]