۱۸ مهر

توزیع سود ۱۵تومانی «کهمدا» در مجمع

  به گزارش پاسارگاد تحلیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیشه همدان برای تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ با حضور ۷۰ درصد سهامداران برگزار شد. بهروز وقتی نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان ریاست مجمع را بر عهده گرفت. شرکت شیشه همدان در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۵۴ بصورت سهامی عام تاسیس و تحت […]

۰۲ مرداد

“وپترو” ۵۰ ریال تقسیم کرد

  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی برای تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ برگزار شد. خالق ریاست مجمع را بر عهده داشت و عموزاده مدیرعامل گزارش هیات مدیره را به مجمع ارائه کرد. مهم‎ترین مطالب ذکر شده در مجمع به شرح زیر است: ۳۹ درصد از کل پرتفوی […]

۳۱ تیر

«وصندوق» ۲۴ تومان سود توزیع کرد

      مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری برای تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ برگزار شد. نجات امینی ریاست مجمع را بر عهده داشت و رستمی مدیرعامل گزارش هیات مدیره را به مجمع ارائه کرد. مهم‎ترین مطالب ذکر شده در مجمع به شرح زیر است: […]

۳۱ تیر

«مارون» ۴۷۰ تومان سود تقسیم کرد

  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مارون برای تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ برگزار شد. امیدقائمی ریاست مجمع را بر عهده داشت و محمدی مدیرعامل گزارش هیات مدیره را به مجمع ارائه کرد. مهم‎ترین مطالب ذکر شده در مجمع به شرح زیر است: تولید پتروشیمی مارون که ۸٫۲ درصد […]

۲۵ تیر

«شبهرن» ۲۰۵ تومان سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت بهران برای تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ برگزار شد. باقری ریاست مجمع را بر عهده داشت و عزیزی مدیرعامل گزارش هیات مدیره را به مجمع ارائه کرد. مهم‎ترین مطالب ذکر شده در مجمع به شرح زیر است: شرکت در سال ۹۶ کل موجودی اسلاک […]

۲۳ تیر

«شفا» سود ۶۵۰ ریال توزیع کرد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شفا دارو برای تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ برگزار شد. قربانی ریاست مجمع را بر عهده داشت و سمیعی مدیرعامل گزارش هیات مدیره را به مجمع ارائه کرد. مهم‎ترین مطالب ذکر شده در مجمع به شرح زیر است: پرتفوی شرکت شفا دارو شامل مبلغ ۱,۶۰۷ […]