۰۸ مرداد

«ستران» ۲۰تومان سود به ازای هر سهم تقسیم کرد

«ستران» ۲۰تومان سود به ازای هر سهم تقسیم کرد

به گزارش پاسارگادتحلیل، امروز؛ ۸مرداد۹۹، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان تهران برای تصویب صورت ­های مالی سال منتهی به ۲۹اسفند۹۸ با حضور ۶۶درصد سهامداران برگزار شد. در ابتدا عباس حسینی؛ مدیرعامل شرکت، گزارش فعالیت هیات مدیره در سال مالی مورد گزارش را به مجمع ارایه کرد. نکات مهم مطرح شده در این گزارش به […]

۰۵ مرداد

«قرن » ۲۳۰۰  ریال به ازای هر سهم سود تقسیم کرد

«قرن » ۲۳۰۰  ریال به ازای هر سهم سود تقسیم کرد

  به گزارش پاسارگادتحلیل، مجمع عمومی سالانه پدیده شیمی قرن ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰  با حضور بیش از ۷۶ درصد آرا برگزار شد. در ابتدای این جلسه مدیرعامل شرکت گزارشی از عملکرد شرکت در سال مالی ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ارایه کرد.  سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی خوانده شد و در نهایت […]

۰۵ مرداد

«شاوان» ۲۲۰۰  ریال به ازای هر سهم سود تقسیم کرد

«شاوان» ۲۲۰۰  ریال به ازای هر سهم سود تقسیم کرد

گزارش پاسارگادتحلیل از مجمع؛ به گزارش پاسارگادتحلیل، مجمع عمومی سالانه پالایش نفت لاوان،  در ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱  برگزار شد. در ابتدای این جلسه مدیرعامل شرکت گزارشی از عملکرد شرکت در سال مالی ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ارایه کرد.  سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی خوانده شد و در نهایت صورت‌های مالی […]

۰۴ مرداد

«فزرین» در مجمع ۱۰۰ ریال تقسیم کرد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زرین معدن آسیا با حضور ۳۹٫۷ درصد سهامداران برای تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ برگزار شد. نکات مهم مطرح شده در این مجمع به شرح زیر است: شرکت در سال ۹۸ به ازای هر سهم سود ۷۰۱ ریالی ساخته که نسبت به سال گذشته ۱۹ […]

۰۱ مرداد

«فملی» در مجمع ۲۵ تومان تقسیم کرد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی صنایع مس ایران برای تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ با حضور ۷۰٫۹۳ درصد سهامداران برگزار شد. نعیمی ریاست مجمع را بر عهده داشت و سعد محمدی مدیر عامل گزارش هیات مدیره را به مجمع ارائه کرد. نکات مهم ارائه شده در این […]

۰۱ مرداد

«پارس» به ازای هر سهم ۹۵۰ تومان سود تقسیم کرد

«پارس» به ازای هر سهم ۹۵۰ تومان سود تقسیم کرد

به گزارش پاسارگادتحلیل، ۳۱تیر۹۹، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پتروشیمی پارس برای تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۲۹اسفند۹۸ با حضور ۹۲ درصد سهامداران برگزار شد. نکات مهم مطرح شده در این گزارش به شرح زیر است: در ابتدا حسنی مدیرعامل پتروشیمی پارس به گزارش عملکرد شرکت پرداخت. وی با بیان اینکه در سال […]