۲۷ مرداد

تحلیل تکنیکال حتاید

همان‌طور که در چارت نماد حتاید مشخص است، قیمت در حال‌حاظر در کانال بلند‌مدت یا خطوط میانی در حال نوسان است. درحال‌حاظر قیمت سهم در کانال میانی در حال نوسان است که این کانال و حمایت ۳۸ درصد فیبوی موج قبلی در محدوده حمایتیS1=400  می‌تواند محدوده مناسبی برای یک پله ورود باشد. در صورت شکست این حمایت محدوده S2=375 و S3=350 مهم‌ترین حمایت سهم برای جلوگیری از کاهش قیمت سهم است. در صورت رشد قیمت ماکزیمم قبلی و تقارن آن با یکی از خطوط میانی کانال، مقاومت‌های R1=470 و R2=500 را بوجود آورده است که محدوده‌های ذکر شده می‌تواند تارگت فروش باشند.

Untitled

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *